Znaleziono 12 artykułów

Agata Zawiszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosja w oczach polskich liberałów w dwudziestoleciu międzywojennym : na przykładzie "Wiadomości Literackich" (1924-1939) Agata Zawiszewska s. 8-21
"Eugenia Grandet" : lustra i melancholia Naomi Schor Agata Zawiszewska (tłum.) s. 99-112
Jak kobieta zeszła z drzewa..., czyli o "Dzikusce" Ireny Zarzyckiej słów kilka Agata Zawiszewska s. 102-116
Dlaczego empiryczne badania literackie? : dlaczego nie? Siegfried J. Schmidt Agata Zawiszewska (tłum.) s. 107-119
Naukowiec na kwerendzie : listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony Agata Zawiszewska s. 119-137
Komunikacja prasowa a komunikacja literacka : na przykładzie "Wiadomości Literackich" (1924-1939) Agata Zawiszewska s. 121-136
Ludwik Krzywicki i kobiety Agata Zawiszewska s. 157-174
Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość Andrzej Skrendo Agata Zawiszewska Steven Tötösy de Zepetnek s. 169-179
"Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2005; "Zachód w oczach liberałów : literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2006 : [recenzja] Przemysław Pietrzak Agata Zawiszewska (aut. dzieła rec.) s. 218-222
O historii i literaturze w "internacie" : XXXV Konferencja Teoretycznoliteracka "Pisanie historii jako czytanie literatury" (Darłowo, 20-23 września 2007) Agata Zawiszewska s. 230-234
Gramatyka telewizji Agata Zawiszewska Jerzy Uszyński (aut. dzieła rec.) s. 262-263
Świadome życie gorszycielki Katarzyna Szopa Agata Zawiszewska (aut. dzieła rec.) s. 291-296