Znaleziono 36 artykułów

Adam Dziadek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rytm i podmiot w "Oktostychach" i "Muzyce wieczorem" Jarosława Iwaszkiewicza Adam Dziadek s. 27-66
Kultura, umysł, mózg Clifford Geertz Adam Dziadek (tłum.) Jan Kordys (tłum.) s. 31-42
Literatura, literaturoznawstwo : czemu służą te sztuki? Adam Dziadek s. 56-60
Themerson i Schwitters Adam Dziadek s. 85-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ruch w uchu Adam Dziadek s. 106-110
Listy do Redakcji Adam Dziadek s. 107-108
Samoorganizacja w ewolucji mowy Pierre-Yves Oudeyer Adam Dziadek (tłum.) s. 107-133
Szaleństwo Peipera Adam Dziadek Jarosław Fazan (aut. dzieła rec.) s. 107-112
Anagramy Ferdynanda de Saussure'a : historia pewnej rewolucji Adam Dziadek s. 109-125
Pogranicza literackości Adam Dziadek s. 112-118
Zakazana reprezentacja Jean-Luc Nancy Adam Dziadek (tłum.) s. 113-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej Adam Dziadek s. 118-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wszystko jest możliwe : rozmowa z prof. dr hab. Adamem Dziadkiem i prof. dr hab. Krzysztofem Kłosińskim Magdalena Bąk Adam Dziadek Krzysztof Kłosiński Agnieszka Nęcka s. 119-125
Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej Adam Dziadek s. 127-148
Problem ekphrasis : dwa "Widoki Delft" : Adam Czerniawski i Adam Zagajewski Adam Dziadek s. 141-151
"Starość : wybór materiałów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ", pod red. Aleksandra Nawareckiego, i Adama Dziadka, Katowice 1995 : [recenzja] Aneta Górnicka-Boratyńska Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 143-151
O poezji poezji polskiej na Ile St-Louis Adam Dziadek s. 147-148
Literatura - Muzyka : nowe propozycje badawcze Adam Dziadek s. 163-169
"Poemat bukoliczny" Aleksandra Wata Adam Dziadek s. 168-178
Listy Oli Watowej do Czesława Miłosza Adam Dziadek s. 171-189
Notatniki Aleksandra Wata z Beinecke Library Adam Dziadek s. 199-222
[Szanowny Panie...] Adam Dziadek s. 206
"Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej", Zofia Mitosek, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Dziadek Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Obrazy i wiersze : z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej", Adam Dziadek, Katowice 2004 : [recenzja] Robert Cieślak Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Polskie awangardy a poezja europejska : studium wyobraźni poetyckiej", Maria Delaperrière, przel. Adam Dziadek, Katowice 2004 : [recenzja] Stanisław Jaworski Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Gotyk i pisarze : topika opisu katedry", Małgorzata Czermińska, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Dziadek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-238
Po śmierci Aleksander Wat s. 235-250
Atopia : stadność i jednostkowość Adam Dziadek s. 237-243
"Literatura jako trop rzeczywistości : poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze poslkiej", Ryszard Nycz, red. nauk. Małgorzata Sugiera, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Dziadek Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 242-248
Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale Adam Dziadek s. 251-258
O literaturze polskiej z dystansu Adam Dziadek Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) s. 252-255
Lektury pożyteczne Adam Dziadek Miren Arambourou-Mélèse (aut. dzieła rec.) s. 267-273
Lektury pożyteczne (II) Adam Dziadek Pierre Dardot (aut. dzieła rec.) Christian Laval (aut. dzieła rec.) s. 315-322
Kulturowe wizualizacje doświadczenia : Złoty Potok 18-21 września 2008 Patrycja Bućko Adam Dziadek s. 335-339
  Zacytuj
 • Udostępnij
O notatnikach Aleksandra Wata Adam Dziadek Jan Zieliński s. 348-351
[Szanowna Redakcjo...] Adam Dziadek s. 360