Znaleziono 19 artykułów

Magdalena Bąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dalej niż daleko : znaczenie geograficznego usytuowania Australii we wspomnieniach Seweryna Korzelińskiego i Bolesława Dolańskiego Magdalena Bąk s. 11-22
Juliusz Słowacki Magdalena Bąk s. 15-17
Apetyt na Bragę. O intertekstualnym dialogu między Adolfem Pawińskim a Oswaldem Crawfurdem i o dziewiętnastowiecznym podróżowaniu Magdalena Bąk s. 45-56
Światło lub ciepło : krótka historia jednej metafory Magdalena Bąk s. 47-54
Polski Sterne? : o "Królu Ladawy" Juliusz Słowackiego Magdalena Bąk s. 57-67
Polonistyka (znowu) w przebudowie : rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Magdalena Bąk Ryszard Nycz Agnieszka Nęcka s. 99-102
Literatura jest po prostu niezbędna : rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Czermińską Magdalena Bąk Małgorzata Czermińska Agnieszka Nęcka s. 103-107
Nic o nas bez nas : rozmowa z prof. dr hab. Włodzimierzem Boleckim Włodzimierz Bolecki Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka s. 109-117
Wszystko jest możliwe : rozmowa z prof. dr hab. Adamem Dziadkiem i prof. dr hab. Krzysztofem Kłosińskim Magdalena Bąk Adam Dziadek Krzysztof Kłosiński Agnieszka Nęcka s. 119-125
Filologia - co dziś ten termin znaczy? : rozmowa z prof. dr hab. Stanisławem Gajdą Magdalena Bąk Stanisław Gajda Agnieszka Nęcka s. 127-129
Doktorat nie powinien być rozszerzonym w rozmiarach magisterium : rozmowa z prof. dr hab. Danutą Opacką-Walasek Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka Danuta Opacka-Walasek s. 131-139
Adam Mickiewicz - romantyk i europejczyk Magdalena Bąk Roman Koropeckyj (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Australia w literaturze polskiej Magdalena Bąk s. 225-239
Romantyzm to dziś, tylko cokolwiek dalej Magdalena Bąk Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 232-238
O(d)słanianie tajemnic „kraju w dole globusa” Agnieszka Nęcka Magdalena Bąk (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Więcej, bardziej, pełniej. Emigracja według Tomasza Łychowskiego Magdalena Bąk s. 255-264
Słowacki odczytany? Magdalena Bąk Leszek Zwierzyński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Przechadzka po lesie (niekoniecznie fikcji) Magdalena Bąk Anna Kronenberg (aut. dzieła rec.) s. 275-279
Album z podróży po Portugalii. Recenzja książki Magdaleny Bąk, Lidii Romaniszyn-Ziomek: „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie Małgorzata Więzik Magdalena Bąk (aut. dzieła rec.) Lidia Romaniszyn-Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 283-288