Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Dariusz Szatrawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988", pod red. Jana Chłosty, Olsztyn 1991 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 94-95
Sprawozdanie z sesji "Muzyka na Warmii i Mazurach" Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 167-169
Jan Lubomirski - muzyk, nauczyciel i działacz ruchu polskiego na Warmii Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 191-198
"Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1988 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Wilno-Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje" : sprawozdanie z sesji Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 295-296
"Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985", red. Jan Boehm, Olsztyn 1986 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Jan Boehm (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Jan Boehm 1929-1986 Izabella Szatrawska Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 395-401
"Przestrzeń sakralna w kancjonale mazurskim", Krzysztof Dariusz Szatrawski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Irena Bukowska-Floreńska Krzysztof Dariusz Szatrawski (aut. dzieła rec.) s. 618-620