Znaleziono 27 artykułów

Leonard Grochowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność oświatowa i opiekuńcza księży redemptorystów-benonitów w Warszawie w latach 1787-1808 Leonard Grochowski s. 9-29
Polska oświata i pedagogika lat międzywojennych w międzynarodowych opiniach naukowych Leonard Grochowski s. 91-134
"Ecclesia posnaniensis opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata", Poznań 1998 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 150-154
Kościół katolicki wobec wychowania szkolnego w Polsce w latach 1918-1930 Leonard Grochowski s. 165-186
Polskie piśmiennictwo pedagogiczne obcojęzyczne : zawartość i funkcje, 1918-1939 Leonard Grochowski s. 167-198
"Oświata i szkolnictwo w Polsce Ludowej", Andrzej Świecki, Warszawa 1968 : [recenzja] Leonard Grochowski Andrzej Świecki (aut. dzieła rec.) s. 171-175
Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej Leonard Grochowski s. 173-209
"Le temps des professeurs : analyse socio-historique de la profession enseignante au Portugal (XVIIIe-XXe siècle)", António Nóvoa, Lisboa 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski António Nóvoa (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Udział Polski w międzynarodowym ruchu pedagogicznym w okresie międzywojennym Leonard Grochowski s. 177-211
"L'enseignement primaire et ses extensions : annuaire statistique, 19e-20e siècles", Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapoulie, Françoise Huguet, Jean-Noël Luc, Antoine Prost, Paris 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski Jean-Pierre Briand (aut. dzieła rec.) Jean-Michel Chapoulie (aut. dzieła rec.) Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) Jean-Noël Luc (aut. dzieła rec.) Antoine Prost (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Podstawy i zakres działalności wychowawczej Kościoła katolickiego w szkołach II Rzeczypospolitej Leonard Grochowski s. 183-212
Z dziejów oświaty w Afryce Leonard Grochowski s. 185-228
"Les professeurs de la faculté de médecine de Paris : dictionnaire biographique 1794-1939", Françoise Huguet, Paris 1991 : [recenzja] Leonard Grochowski Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej", Feliks W. Araszkiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Leonard Grochowski Feliks W. Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"La pensée pédagogique d'Henri Wallon (1879-1962)", Trans-Thong, Paris 1969 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 196-200
"L'enseignement français de la Révolution à nos jours", P. Chevallier, B. Grosperrin, J. Maillet, Paris 1968 : [recenzja] Leonard Grochowski Pierre Chevallier (aut. dzieła rec.) Bernard Grosperrin (aut. dzieła rec.) Jean Maillet (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Les inspecteurs généraux de l'instruction publique. Dictionnaire biographique 1802-1914", Isabelle Havelange, Françoise Huguet, Bernadette Lebedeff, Paris 1986 : [recenzja] Leonard Grochowski Isabelle Havelange (aut. dzieła rec.) Françoise Huguet (aut. dzieła rec.) Bernadette Lebedeff (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Szkoła polska na tle europejskim 1918-1939 Leonard Grochowski s. 219-244
"Histoire de la pédagogie", Janine Assa, Arnould Clausse, Maurice Debesse, Antoine Léon, Georges Snyders, Jean Vial, Paris 1971 : [recenzja] Leonard Grochowski Janine Assa (aut. dzieła rec.) Arnould Clausse (aut. dzieła rec.) Maurice Debesse (aut. dzieła rec.) Antoine Léon (aut. dzieła rec.) George Snyders (aut. dzieła rec.) Jean Vial (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Leonard Grochowski Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Grochowski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Bibliografia zawartości "Rozpraw z Dziejów Oświaty", T. 1-30 Leonard Grochowski s. 237-255
"Polityka oświatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939", Mieczysław Iwanicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Leonard Grochowski Mieczysław Iwanicki (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Annales d'histoire des enseignements agricoles", Paris 1987 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 253-256
"Histoire mondiale de l'éducation", la dir. Gaston Mialaret, Jean Vial, Paris 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Leonard Grochowski Gaston Mialaret (aut. dzieła rec.) Jean Vial (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Historia de la educación", Num. 1 (1982) : [recenzja] Leonard Grochowski s. 259-262
"Bollettino CIRSE", no 9, 10, 1985 : [recenzja] Leonard Grochowski s. 267-272