Znaleziono 70 artykułów

Tadeusz Grygier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki ruchu rewolucyjnego na Warmii i Mazurach w latach 1918-1919 Tadeusz Grygier Wojciech Wrzesiński s. 3-32
Praca historyków olsztyńskich Tadeusz Grygier s. 33-38
Próby utrzymania ustroju stanowego w Prusach Wschodnich na przełomie XVIII i XIX wieku Tadeusz Grygier s. 43-70
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg" (Pr.), Wyd. Göttinger Arbeitskreis Kitzingen (Main) Würzburg, rok 1951-1957 (tom I-VII) : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 44-48
"Vorgeschichte des Kulturkampfes", Adelheit Constabel, Berlin 1956 : [recenzja] Tadeusz Grygier Adelheit Constabel (aut. dzieła rec.) s. 48-49
Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w polskich rachubach politycznych w latach 1870-1920 Tadeusz Grygier s. 49-93
Archiwalna kartografia historyczna Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie (od XVI wieku do 1945 roku) Tadeusz Grygier s. 55-72
Początki ruchu ludowego na Mazurach (1896-1902) Tadeusz Grygier s. 65-100
Dokumentacja dziejów Prus Wschodnich w latach 1933-1945 w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 81-124
"Zbiór zasad obrony społecznej", Tadeusz Grygier, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Zaniemojski Tadeusz Grygier (aut. dzieła rec.) s. 87-89
Na marginesie pracy Zygmunta Lietza: Plebiscyt na Powiślu w r. 1920 Tadeusz Grygier Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 93-98
Badania nad sytuacją Kościoła rzymskokatolickiego w Prusach Wschodnich w okresie hitlerowskim Bohdan Koziełło-Poklewski Tadeusz Grygier (aut. dzieła rec.) Gerhard Reifferscheid (aut. dzieła rec.) Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) s. 95-118
Sprawy szkolne miast warmińskich w pierwszej połowie XIX wieku Tadeusz Grygier s. 98-112
"Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870-1914", Jan Obłąk, "Nasza Przeszłość" T. XVIII, 1963 : [recenzja] Tadeusz Grygier Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438)", Peter G. Thielen, Marburg 1958 : [recenzja] Tadeusz Grygier Peter G. Thielen (aut. dzieła rec.) s. 104-106
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg (Pr.)" T. VIII, 1958 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 106-111
"Preussenland, Mitteilungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung" Bd. II, 1964, h. 1-4 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 121-124
Seminarium Polskie w Królewcu Tadeusz Grygier s. 129-141
Niektóre problemy "Kulturkampfu" w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier Günter Dettmer (aut. dzieła rec.) s. 130-147
Jubileusz 40-lecia pracy Emilii Sukertowej-Biedrawiny dla kultury polskiej na Mazurach i Warmii Tadeusz Grygier s. 136-137
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" Tadeusz Grygier s. 137-160
Z zagadnień diaspory na Warmii i Mazurach Tadeusz Grygier s. 150-179
"Preussenland. Mitteilungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung" Bd. 3, 1965, h. 1-3 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 153-157
Hitlerowska polityka narodowościowa w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier s. 159-186
Profesor Stanisław Herbst : opiekun badań regionalnych na Mazurach i Warmii : (z okazji 60-lecia urodzin) Tadeusz Grygier s. 175-178
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 5] Tadeusz Grygier s. 188-196
"Das Preusische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Uebericht über seine Bestände", Kurt Forstreuter, Göttingen 1955 : [recenzja] Tadeusz Grygier Kurt Forstreuter (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Z dziejów szkolnictwa wiejskiego na Mazurach i Warmii w pierwszej połowie XIX wieku : (na podstawie materiałów Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie) Tadeusz Grygier s. 220-253
"Bestandsverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen", Teil I: "Das Restarchiv der Maćica Serbska", Frido Mětšk, Bautzen 1963 : [recenzja] Tadeusz Grygier Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Gesamtstaat und Retablissement. Der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreussen unter Friedrich Wilhelm I 1714-1740", Fritz Terveen, Göttingen 1954 : [recenzja] Tadeusz Grygier Fritz Terveen (aut. dzieła rec.) s. 267-285
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie : (dziesięć lat pracy) Tadeusz Grygier s. 271-288
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 9] Tadeusz Grygier s. 275-280
Podstawy gospodarcze programu mazurskiego ruchu ludowego Tadeusz Grygier s. 281-320
"Herzogin Dorothea von Preussen 1504-1547", Iselin Gundermann, Köln 1965 : [recenzja] Tadeusz Grygier Iselin Gundermann (aut. dzieła rec.) s. 285-288
Informatyka archiwalna dla Prus Wschodnich w latach 1933-1945 Tadeusz Grygier s. 293-326
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 306-320
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rozwój ruchu polskiego na Mazurach w latach 1902-1914 Tadeusz Grygier s. 313-350
Gość z Niemieckiej Republiki Federalnej w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 317
"Die Behandlung von staatlichen Archiven und Registraturen nach Völkerrecht", Joachim Meyer-Landrut, "Archivalische Zeitschrift" T. 48, 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier Joachim Meyer-Landrut (aut. dzieła rec.) s. 323-333
"Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914", Kazimierz Wajda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Grygier Kazimierz Wajda (aut. dzieła rec.) s. 324-328
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 2] Tadeusz Grygier s. 327-336
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 6] Tadeusz Grygier s. 344-352
Dokumentacja archiwalna urzędów województwa olsztyńskiego Tadeusz Grygier s. 346-371
Niektóre zagadnienia sprawy polskiej w Prusach Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku Tadeusz Grygier s. 354-387
    Zacytuj
  • Udostępnij
Geneza ordynacji szkolnej z roku 1845 dla prowincji pruskiej Tadeusz Grygier s. 358-385
"Ostpreussen unter dem Reichskommissariat", Rudolf Klatt, Heidelberg 1958 : [recenzja] Tadeusz Grygier Rudolf Klatt (aut. dzieła rec.) s. 435-447
15-lecie Instytutu Mazurskiego w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 436-453
Organizacja władzy naczelnej Prus Książęcych Tadeusz Grygier s. 460-513
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Księżęcych "Etats-Ministerium" [cz. 10] Tadeusz Grygier s. 466-472
Z walk o suwerenność państwową Prus Książęcych Tadeusz Grygier W. Mertineit (aut. dzieła rec.) s. 469-483
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 7] Tadeusz Grygier s. 472-480
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg" T. IX, 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 484-487
"Über Ärzte und Heilkundige zur Zeit des Herzogs Albrecht von Preussen", Harry Scholz, "Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg" Bd. 12, 1962 : [recenzja] Tadeusz Grygier Harry Scholz (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Przeciw pruskiej przemocy. Walka o ziemię na przełomie XIX i XX wieku", Tadeusz Cieślak, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 489-491
Zagadnienia 15-lecia oraz 20-lecia Polski Ludowej w pracach Oddziału PTH w Olsztynie Tadeusz Grygier s. 493-494
"Wo pomorsko-kašubskich poćahach Delnjoserba Mjertyna Tylki", Frido Mětšk, Budyšin 1968 : [recenzja] Tadeusz Grygier Frido Mětšk (aut. dzieła rec.) s. 501-502
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 3] Tadeusz Grygier s. 505-512
"Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussens", Bd. 1-3, Walther Hubatsch, Göttingen 1968 : [recenzja] Tadeusz Grygier Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) s. 516-520
Dokumentacja współczesna województwa olsztyńskiego Tadeusz Grygier s. 520-530
Warmińska Rada Ludowa w dniach rewolucji w Olsztynie w 1918 roku Tadeusz Grygier s. 541-569
Źródła archiwalne do dziejów Prus Wschodnich okresu nazistowskiego Tadeusz Grygier s. 545-587
Stan prawno-organizacyjny szkół Mazur i Warmii w latach 1808-1845 Tadeusz Grygier s. 562-588
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 11] Tadeusz Grygier s. 580-592
"Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg (Pr.)" Bd. X, 1960 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 607-617
W sprawie ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 624-662
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 8] Tadeusz Grygier s. 625-640
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 4] Tadeusz Grygier s. 688-700
Prusy Wschodnie w historiografii zachodnioniemieckiej : (przegląd za lata 1958-1960) Tadeusz Grygier s. 691-712
Z zagadnień ruchu polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1920-1923 Tadeusz Grygier s. 764-780
Nieznane listy Bogusława Radziwiłła o sytuacji w Prusach Książęcych w czasie II wojny szwedzkiej Tadeusz Grygier Wanda Korycka s. 780-806