Znaleziono 13 artykułów

Kazimierz Wajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka społeczno-gospodarcza w badaniach nad dziejami Prus Wschodnich od połowy XIX wieku do roku 1918 Kazimierz Wajda s. 45-52
Raport rejencyjnych władz pruskich w Gąbinie z 1835 r. o przerzucie wydawnictw emigracyjnych przez Prusy Wschodnie do zaboru rosyjskiego Sławomir Kalembka Kazimierz Wajda s. 93-97
"Die Wirtschaftsgeschichte des Memelgebiets", Gerhard Willoweit, Marburg/Lahn 1969 : [recenzja] Kazimierz Wajda Gerhard Willoweit (aut. dzieła rec.) s. 121-122
Świadomość narodowa chłopów polskich na ziemiach pod panowaniem pruskim : przesłanki integracji narodowej chłopów i jej przebieg (do 1914 r.) Kazimierz Wajda s. 135-144
Ewolucja obrazu Polaków i Polski na łamach "Preussische Jahrbücher" (do 1914 roku) Kazimierz Wajda s. 285-292
"Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Hennig Hahn", hrsg. von Edmund Dmitrów, Tobias Weger, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009 : [recenzja] Kazimierz Wajda Edmund Dmitrów (aut. dzieła rec.) Peter Lang (aut. dzieła rec.) Tobias Weger (aut. dzieła rec.) s. 293-296
Ludność miejska Prus Zachodnich w latach 1871-1910 Kazimierz Wajda s. 321-336
"Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914", Kazimierz Wajda, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Grygier Kazimierz Wajda (aut. dzieła rec.) s. 324-328
"Ostpreussens Arbeiterbewegung. Geschichte und Leistung im Überblick", Wilhelm Matull, Würzburg 1970 : [recenzja] Kazimierz Wajda Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 365-367
Dzieje XIX i XX wieku na łamach "Komunikatów Mazursko-Wrmińskich" w latach 1957-2006 Kazimierz Wajda s. 385-416
W odpowiedzi Tadeuszowi Grygierowi Kazimierz Wajda s. 471-474
Robotnicy zakordonowi w rolnictwie Prus Wschodnich Kazimierz Wajda s. 525-540
Junkierstwo wschodniopruskie wobec odpływu robotników z rolnictwa na przełomie XIX i XX wieku Kazimierz Wajda s. 573-588