Znaleziono 19 artykułów

Szymon Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznany dokument w sprawie Sylwestra Wojewódzkiego Szymon Rudnicki s. 71-84
Nacjonalizm i religia : (w związku z pracą B. Grotta, Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedna całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926-1939, Kraków 1984) Szymon Rudnicki B. Grott (aut. dzieła rec.) s. 93-100
Konserwatyści po przewrocie majowym : (w związku z książką W. Władyki, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, Wrocław [etc.] 1977) Szymon Rudnicki Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 119-132
"Roman Rybarski o narodzie, ustroju i gospodarce", wstęp, wybór i opracowanie Szymon Rudnicki, Warszawa 1997 : [recenzja] Ewa Maj Szymon Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 122-125
"Mussolini był pierwszy", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926", Szymon Rudnicki, Wrocław 1981 : [recenzja] Edward Czapiewski Szymon Rudnicki (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Obóz Wielkiej Polski w okresie kryzysu gospodarczego Szymon Rudnicki s. 251-272
Portret Wielkopolski : (na marginesie pracy Edmunda Mokowskiego, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Warszawa-Poznań 1979) Szymon Rudnicki Edmund Makowski (aut. dzieła rec.) s. 357-366
"Książka moich rozczarowań" : (na marginesie pracy Janausza Osicy, Politycy anachronizmu. Konserwatyści wileńskiej grupy "Słowa" 1922-1928, Warszawa 1982) Szymon Rudnicki s. 359-369
"Czasy, które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890-1939", Stanisław Wachowiak, Warszawa 1983 : [recenzja] Szymon Rudnicki Stanisław Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 377-378
Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki i przegląd tytułów Szymon Rudnicki Wiesław Władyka s. 409-465
Protokół konferencji w Pełkiniach Gienadij F. Matwiejew Szymon Rudnicki s. 463-477
„The Jews of Poland between two worls wars”, 1989 : [recenzja] Szymon Rudnicki s. 532-534
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 561-565
"Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich", wybór tekstów, przedm. i przypisy Marcin Król, Warszawa 1982 : [recenzja] Szymon Rudnicki Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej", Aleksander Łuczak, Warszawa 1982 : [recenzja] Szymon Rudnicki Aleksander Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 608-609
"Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków", wybr. i wstępem opatrzył Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 620-624
"Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948", Andrzej Wojtas, Warszawa 1983 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Wojtas (aut. dzieła rec.) s. 625-632
Lwowska grupa Ligi Narodowej w świetle własnych protokołów z lat 1918-1919 Szymon Rudnicki s. 711-732