Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Wojtas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka rolna w Polsce w latach 1956-1981 Andrzej Wojtas s. 3-22
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na rozdrożu : rok 1950 Andrzej Wojtas s. 21-37
Koncepcja tzw. walki klasowej w myśli politycznej i działalności ZSL w latach 1949-1956 Andrzej Wojtas s. 41-67
Krytyczna analiza koncepcji rządów totalitarnych w okresie międzywojennym Andrzej Wojtas s. 113-130
"Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948", Andrzej Wojtas, Warszawa 1983 : [recenzja] Szymon Rudnicki Andrzej Wojtas (aut. dzieła rec.) s. 625-632