Znaleziono 18 artykułów

Jerzy W. Borejsza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W stulecie wojny francusko-niemieckiej i Komuny Paryskiej Jerzy W. Borejsza s. 4-24
Trzy szkice o prasie emigracyjnej po 1863 r. Jerzy W. Borejsza s. 31-62
Z dziejów polskiej prasy emigracyjnej (1863-1865) Jerzy W. Borejsza s. 50-104
Prasa Towarzystwa Demokratycznego Mierosławskiego (1865-1870) Jerzy W. Borejsza s. 59-71
Prasa Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1866-1870) Jerzy W. Borejsza s. 72-125
Śmierć w Konstantynopolu : 150 lat później Jerzy W. Borejsza s. 125-131
"Mussolini był pierwszy", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Paul Cazin, diariste, pistolier, traducteur", Danuta Knysz-Tomaszewska, Halina Suwała, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Varsovie 1997; "Actes du colloque Paul Cazin 1881-1963", Anna Nawrocki, Francis Claudon, Dicolor 1998; "Dole i niedole francuskiego polonisty. Paul Cazin", Warszawa 1999 : [recenzja] Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Francis Claudon (aut. dzieła rec.) Danuta Knysz-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) Anna Nawrocki (aut. dzieła rec.) Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) Halina Suwała (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Citizen Hearst", W. A. Swanberg, Paris 1963 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza W. A. Swanberg (aut. dzieła rec.) s. 273-276
Deuxiéme Bureau o sprawach polskich (1917-1919) Jerzy W. Borejsza s. 277-296
"Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand Lèvy i jego czasy - 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 458, 2 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej", red. Jerzy W. Borejsza i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Sekretarz Adama Mickiewicza : (Armand Lévy i jego czasy 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Radykalni demokraci polscy : wybór pism i dokumentów 1863-1875", wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Felicja Romaniukowa, Warszawa 1960 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza Felicja Romaniukowa (aut. dzieła rec.) s. 620-627
"Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków", wybr. i wstępem opatrzył Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 620-624
"Walerij Wrublewski", W. E. Abramoviczius, W.A. Djakow, Moskwa 1968; "Marks, Engels i polskoje oswoboditielnoje dwiżenije", W. A. Djakow, Moskwa 1968; "Jarosław Dombrowski", W. A. Djakow, Moskwa 1969 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza W. E. Abramoviczius (aut. dzieła rec.) W.A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 725-727
"Mussolini był pierwszy...", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 870-871
"Piękny wiek XIX", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 933-934