Znaleziono 16 artykułów

Zygmunt Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz i George Sand : dzieje przyjaźni i jej odbicie w literaturze Zygmunt Markiewicz s. 51-76
"Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XIX wieku", Zygmunt Markiewicz, Tadeusz Sivert, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 200
Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego Zygmunt Markiewicz s. 261-269
"Histoire de la littérature polonaise. (Des origines à 1961)", Maxime Herman, Paris 1963, Nizet, s. 834, 6 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Maxime Herman (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Nad grobem polonofila - humanisty : Paul Cazin (28 IV 1881 - 12 VI 1963) Zygmunt Markiewicz s. 311-314
"Ostatnia miłość Jana Potockiego", Zygmunt Markiewicz, "Ruch Literacki" z. 5 (1979) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego", Zygmunt Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 311
"Sekretarz Adama Mickiewicza. (Armand Lèvy i jego czasy - 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 458, 2 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 330-332
List do Redakcji Zygmunt Markiewicz s. 339-340
"Polsko-francuskie związki literackie", Zygmunt Markiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 358
Jean Fabre (13 grudnia 1904 - 25 sierpnia 1975) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 377-380
Maxime Herman (15 października 1888 - 21 stycznia 1970) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 399-401
"La Russie dans la vie intellectuelle française (1839-1856)", Michel Cadot, Paris 1967, Fayard, Collection „L'histoire sans frontières”, ss. 642 + 4 nlb. : [recenzja] Zygmunt Markiewicz Michel Cadot (aut. dzieła rec.) s. 402-405
Zygmunt Lubicz-Zaleski (29 grudnia 1882 - 15 grudnia 1967) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 413-414
Mickiewicz i Lamennais Zygmunt Markiewicz s. 499-517
Nieznany autograf Mickiewicza - "Godzina" s. 513-515