Znaleziono 10 artykułów

Tadeusz Sivert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji Tadeusz Sivert s. 68-69
Pracownia Historii Teatru przy Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN. Tadeusz Sivert s. 70-74
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji : stypendium ’’École Pratique des Hautes Études” w okresie od 1.X do 31.XI.1961 r. Tadeusz Sivert s. 71-72
"Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XIX wieku", Zygmunt Markiewicz, Tadeusz Sivert, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 200
O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarowskiego Tadeusz Sivert s. 227-242
Udział autorski Leona Schillera w czasopiśmie "Łódź Teatralna" (1946-1949) Tadeusz Sivert s. 281-298
"O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarskiego", Tadeusz Sivert, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 293
"Dramat ludowy XIX wieku", Ryszard Górski, indeks zestawiła Anna Wróblewska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, 23, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 240, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Sivert Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Anna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 300-304
"Udział autorski Leona Schillera w czasopiśmie >>Łódź Teatralna<< (1946-1949)", Tadeusz Sivert, "Prace Polonistyczne" Seria XLIII (1988): [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 348
"Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego: Zygmunt Sarnecki, Edward Lubowski, Kazimierz Zalewski", wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert, rozdział VII wstępu: "Dramaty Z. Sarneckiego, E. Lubowskiego i K. Zalewskiego w świetle warszawskiej krytyki teatralnej" - napisał Jacek Lipiński, Wrocław 1953, Zakład narodowy im. Ossolińskich, s. Państwowy Instytut Sztuki, s. LXXII, 562, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jacek Lipiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 604-620