Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz P. Bąbiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy ideowe pisarzy polskich wobec wybuchu wojny światowej Grzegorz P. Bąbiak s. 133-147
"Sobie, ojczyźnie potomności… : wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku", Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Paduch Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) s. 322-323
"Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej", red. Jerzy W. Borejsza i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) s. 384-386