Znaleziono 11 artykułów

Emil Noiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z korespondencji Zygmunta Berezowskiego ze Stanisławem Mikołajczykiem : (maj-październik 1944 r.) Emil Noiński s. 193-205
IV Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Warszawie Emil Noiński s. 228-231
Z klasyki polskiej historiografi i wojskowej Emil Noiński Marian Zgórniak (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Zwycięzca spod Żyrzyna : generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)", Zdzisław Bieleń, Lublin 2006 : [recenzja] Emil Noiński Zdzisław Bieleń (aut. dzieła rec.) s. 292-295
Pamiątkowy krucyfi ks Adama Majewskiego z więzienia w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej Emil Noiński s. 305-312
"Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912", Grzegorz Welik, Siedlce 2009 : [recenzja] Emil Noiński Grzegorz Welik (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Twórcy Polski Niepodległej", oprac. Jan Engelgard, Andrzej Stawarz, Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jan Engelgard (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Dziedzictwo rewolucji 1905-1907", red. Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andzrej Stawarz i Piotr Tusiński, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Emil Noiński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Piotr Tusiński (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Wrzesień 1939 roku : Mazowsze w wojnie obronnej Polski", red. Andrzej Stawarz i Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2007 : [recenzja] Emil Noiński Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek (aut. dzieła rec.) s. 376-379
"Polityk Hotelu Lambert : generał Ludwik Bystrzonowski (1797-1878)", Hubert Chudzio, Kraków 2008 : [recenzja] Emil Noiński Hubert Chudzio (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej", red. Jerzy W. Borejsza i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) s. 384-386