Znaleziono 1 artykuł

W.A. Djakow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Walerij Wrublewski", W. E. Abramoviczius, W.A. Djakow, Moskwa 1968; "Marks, Engels i polskoje oswoboditielnoje dwiżenije", W. A. Djakow, Moskwa 1968; "Jarosław Dombrowski", W. A. Djakow, Moskwa 1969 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza W. E. Abramoviczius (aut. dzieła rec.) W.A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 725-727