Znaleziono 9 artykułów

Henryk Pustkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Gramatyka poezji?<<", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 73
Mirona Białoszewskiego wariacje epistemologiczne Henryk Pustkowski s. 103-113
Elżbieta Wróblewska (18 XI 1938 - 8 XII 1980) Henryk Pustkowski s. 133-137
"Próba gatunkowego określenia >>mirohładów<< - >>słopiewni<<", Henryk Pustkowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Miron Białoszewski i Tymoteusz Karpowicz. Z zagadnień teorii lingwistycznej", Henryk Pustkowski, "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
Stefania Skwarczyńska (1902-1988) Henryk Pustkowski s. 165-168
Krytyka literacka w Łodzi (1945-1995) Henryk Pustkowski s. 210-220
"Rodowód >>góry odosobnienia<<. (Przyczynek do aksjologii poetyckiej Mirona Białoszewskiego)", Henryk Pustkowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 213
"„Gramatyka poezji”?", Henryk Pustkowski, Warszawa 1974, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 176 : [recenzja] Stanisław Barańczak Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 339-345