Znaleziono 4 artykuły

Ewa Juzoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spotkania Oświeceniowe Ewa Juzoń s. 28-36
"Opis podróży z Paryża do Jerozolimy", François René de Chateaubriand Na osnowie tłum. Franciszka Salezego Dmochowskiego przygotował, wg oryginału uzupełnił i notami opatrzył Paweł Hentz, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń François René de Chateaubriand (aut. dzieła rec.) s. 221
"Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939", Alina Kowalczykowa, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241
"Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce", Julian Lewański, Współautor Andrzej Kruczyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Juzoń Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 245