Znaleziono 4 artykuły

Jacek Kajtoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z korespondencji Kraszewskiego : (wybór listów Samuela Orgelbranda) Jacek Kajtoch s. 177-207
"Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze, autointerpretacje, opinie krytyczne", Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Kajtoch (aut. dzieła rec.) Jerzy Skórnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Rodowody debiutantów z lat 1960-1970", Jacek Kajtoch, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jacek Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 246
Ingerencja cenzury we wczesnych powieściach Kraszewskiego Jacek Kajtoch s. 509-524