Znaleziono 16 artykułów

Krystyna Krzemieniowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patos klasycystycznie przytłumiający : o "Barbarze Radziwiłłównie" Felińskiego Rolf Fieguth Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 5-26
Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury rosyjskiej Hermann Bieder Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 117-129
Ujęcie filozofii historii we wczesnej twórczości F.W.J. Schellinga Wilhelm G. Jacobs Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 125-135
Kant w Senacie akademickim w latach 1780-1801 Werner Euler Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 131-142
Historia jako narracja w późnej filozofii Schellinga Krystyna Krzemieniowa Kazuko Yamaguchi s. 136-146
"O nową cywilizację", Krystyna Krzemieniowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Krzemieniowa (aut. dzieła rec.) s. 170
Powaga i żart w średniowiecznej alegorii Hans Robert Jauss Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 207-227
Topika Ernst Robert Curtius Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 231-265
Strukturalizm w interpretacji wiersza : deskrypcja tekstu i analiza odbioru na przykładzie "Kotów" Baudelaire'a Roland Posner Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 255-275
Literatura i problemy jej recepcji Manfred Naumann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 281-300
Style gatunkowe Max Lüthi Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 283-292
Strukturalizm w literaturoznawstwie? Beda Allemann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 295-303
W sprawie programu estetyki recepcji Hansa Roberta Jaussa Bernd Jürgen Warneken Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 301-308
Tezy o pisaniu historii recepcji Otfried Ehrismann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 309-318
Czytelnik jako instancja nowej historii literatury Hans Robert Jauss Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 319-339
Symboliczne makaroniki : w sprawie statusu naukowej interpretacji literackiej : (na przykładzie "Nory" Ibsena) Heinrich Bosse Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 321-351