Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Szczęsny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kronika polska", Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), przeł. i oprac. Brygida Kürbis, indeks sporządziła Danuta Zydorek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Mistrz Wincenty (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Czarny karnawał : „Uwagi śmierci niechybnej” księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji", Aleksander Nawarecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Poezja i egzystencja : o twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego : studia - szkice - interpretacje", pod red. Stanisława Szczęsnego, Siedlce 1999 : [recenzja] Joanna Ślósarska Stanisław Szczęsny (aut. dzieła rec.) s. 242-245