Znaleziono 11 artykułów

Krystyna Falicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria figury Jean Cohen Krystyna Falicka (tłum.) s. 207-234
Poetyckie przestawianie : refleksje nad problemem naśladowania poezji Jean-Claude Lanne Krystyna Falicka (tłum.) s. 247-260
Analiza retoryczna Roland Barthes Krystyna Falicka (tłum.) s. 251-256
Strategia formy Laurent Jenny Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 265-295
Gatunki, "typy", tryby Gérard Genette Krystyna Falicka (tłum.) s. 269-307
Zarys studium personifikacji Paolo Valesio Krystyna Falicka (tłum.) s. 277-294
"Forma epicka" a transformacja gatunku powieściowego : Dos Passos i Broch Jean-Pierre Morel Krystyna Falicka (tłum.) s. 279-291
Semiotyka intertekstualna : interpretant Michael Riffaterre Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 297-314
Autobiografia i autoportret Michel Beaujour Krystyna Falicka (tłum.) s. 317-336
Groteskowość a doświadczenie świadomości Jean Onimus Krystyna Falicka (tłum.) s. 319-327
Strukturalizm, wypowiadanie i semantyka Oswald Ducrot Krystyna Falicka (tłum.) s. 321-342