Znaleziono 16 artykułów

Anna Łebkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romana Jaworskiego gry z odbiorcą : "Historie maniaków" Anna Łebkowska s. 3-38
Między antropologią literatury i antropologią literacką Anna Łebkowska s. 9-23
Jak ucieleśnić ciało : o jednym z dylematów somatopoetyki Anna Łebkowska s. 11-27
Narracja biograficzna w fikcji Anna Łebkowska s. 28-40
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowe oblicze krytyki tematycznej? Anna Łebkowska s. 100-112
O powieściowej epistemologii Anna Łebkowska s. 109-116
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Romana Jaworskiego gry z odbiorcą", Anna Łebkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 114
Co czytają teoretycy fikcji i dlaczego? Anna Łebkowska s. 139-155
O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku Anna Łebkowska s. 155-170
"Kobieta czytająca jak kobieta czytająca jak kobieta..." Anna Łebkowska s. 180-187
"Narrator w powieści Anieli Gruszeckiej >>Przygoda w nieznanym kraju<<", Anna Łebkowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Oblicza autotematyzmu : (autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956)", Bogusław Bakuła, Poznań 1991 : [recenzja] Anna Łebkowska Bogusław Bakuła (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Fictional Truth", Michael Riffaterre, Baltimore and London 1990 : [recenzja] Anna Łebkowska Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 256-262
"Powrót autora : renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Anna Łebkowska Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 320-324
"Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Anna Łebkowska Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Fictional Worlds", Thomas G. Pavel, Cambridge, Massachusetts and London 1986 : [recenzja] Anna Łebkowska Thomas G. Pavel (aut. dzieła rec.) s. 388-398