Znaleziono 3 artykuły

Maria Bożena Fedewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologia metafory Paul de Man Maria Bożena Fedewicz (tłum.) s. 111-132
Internalizacja romansu poszukiwań w angielskiej poezji romantycznej Harald Bloom Maria Bożena Fedewicz (tłum.) s. 261-285
"Paul de Man o literaturze romantycznej", Maria Bożena Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Maria Bożena Fedewicz (aut. dzieła rec.) s. 270