Znaleziono 13 artykułów

Jan M. Piskorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pomerania", Johannes Bugenhagen, hrsg. von Otto Heinemann, nachdr. besorgt von Roderich Schmidt, Köln-Wien, 1986 : [recenzja] Jan M. Piskorski Johannes Bugenhagen (aut. dzieła rec.) Otto Heinemann (aut. dzieła rec.) Roderich Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Sprostowanie Jan M. Piskorski s. 195
Średniowieczna kolonizacja Europy Środkowej jako problem historii powszechnej i porównawczej historii historiografii Jan M. Piskorski s. 203-220
"Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie", Jan M. Piskorski, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 250
Brandenburskie Kietze (chyże) - instytucja pochodzenia słowiańskiego czy "produkt" władzy askańskiej? Jan M. Piskorski s. 301-329
Przeciw nacjonalizmowi w badaniach naukowych nad przeszłością stosunków polsko-niemieckich : (w związku z książką Bernarda Piotrowskiego, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939), Instytut Zachodni, Poznań 1987, ss. 439) Jan M. Piskorski Bernard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 319-324
Historiografia - archeologia - marksizm : (w związku z artykułem Jana M. Piskorskiego, Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej, PH t. XCI, 2000, z. 3, s. 451–474) Jacek Lech Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 339-344
Błyskotliwa kariera rodziny Wobberminów : z dziejów patrycjatu gryfińskiego i szczecińskiego w XIV-XVI wieku Jan M. Piskorski s. 439-456
Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej Jan M. Piskorski s. 451-473, 502
„Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo”, Jan M. Piskorski, Poznań-Szczecin 2002 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 481-485
Tysiąc lat granicy polsko-niemieckiej Jan M. Piskorski s. 597-615, 809
"Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos", Jörgen Bracker, Christian Hirte (t. I), Andreas Gückel (t. II), Hamburg 1989 : [recenzja] Jan M. Piskorski Jörgen Bracker (aut. dzieła rec.) Andreas Gückel (aut. dzieła rec.) Christian Hirte (aut. dzieła rec.) s. 717-718
"Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern vom 12. bis 14. Jahrhundert", Rudolf Benl, Mitteldeutsche Forschungen Bd. 93, Köln-Wien 1986 : [recenzja] Jan M. Piskorski Rudolf Benl (aut. dzieła rec.) s. 830-831