Znaleziono 10 artykułów

Hanna Krajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamówienia publiczne w gospodarce przestrzennej Hanna Krajewska s. 5-17
90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997 : Wystawa "A genio lumen" Hanna Krajewska s. 7-9
Szkoły i nauka religii - udział łódzkich protestantów w procesie kształcenia młodzieży 1820-1914 Hanna Krajewska s. 59-86
Rola Stanisława Staszica w Towarzystwie Przyjaciół Nauk Hanna Krajewska s. 107-112
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska s. 140-145
Konferencja Archiwa naukowe w procesie integracji europejskiej Hanna Krajewska s. 171-174
Pałac Staszica i okolice w Powstaniu Warszawskim. Wystawa 26.VII-7.VIII.1995 r. Hanna Krajewska s. 175-177
"Nauka polska w medalierstwie. Katalog wystawy zorganizowanej w 50-lecie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Muzeum Woli, październik-grudzień 2002", Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Hanna Krajewska (aut. dzieła rec.) Karol Mórawski (aut. dzieła rec.) s. 218-219
Jubileusz Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Krajewska s. 238-243
„Polen-Österreich vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenführer”, Hanna Krajewska, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Gaul Hanna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 474-475