Znaleziono 14 artykułów

Tadeusz Brzeziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Lech Mokrzecki Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 136-140
Historia medycyny : kierunki, organizacja, aktualny stan badań i nauczanie Tadeusz Brzeziński s. 157-170
"Wiktor Dega znany i nieznany", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Historia medycyny", pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Polskie peregrynacja po dyplomy lekarskie (od Średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204
Stan nauczania historii medycyny w akademiach medycznych w Polsce. Postulaty Tadeusz Brzeziński s. 209-215
Uwagi na marginesie książki Tadeusza Brzezińskiego pt. "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Warszawa 1999 Marian Chachaj Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Etyka lekarska", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 210-212
Uwagi do recenzji Pana Mariana Chachaja mojej książki "Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie" Tadeusz Brzeziński s. 216-218
"Kwiaty dla Anny. Wspomnienia Konrada Millaka. Warszawa-Dorpat-Kresy 1886-1920", K. M. Millak, Warszawa 2003 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński K. M. Millak (aut. dzieła rec.) s. 288-292
"Aptekarstwo gdańskie 1399-1939", Aleksander Drygas, Wrocław 1983 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 470-473
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", Zeszyt 31: "Z dziejów polskiej balneochemii farmaceutycznej", Warszawa 1984 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński s. 590-592
"Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1946. Z armią Andersa z ZSRR ku Polsce", Tadeusz Brzeziński, Wrocław 2008 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 639-643