Znaleziono 65 artykułów

Bożena Urbanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka leczenia "moralnego" psychicznie chorych w polskiej literaturze medycznej lat trzydziestych i czterdziestych XIX stulecia Bożena Urbanek s. 27-38
Pismo społeczno-medyczne: "Dzieje Dobroczynności Karajowey i Zagraniczney" w latach 1820-1824 Bożena Urbanek s. 39-56
Początki polskiego słownictwa w dziedzinie opieki i pielęgnacji chorych do 1838 r. Bożena Urbanek s. 39-62
Medyczne archiwalia w zasobach lwowskiego Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Bożena Urbanek s. 47-52
Rozwój znaczeniowy pojęcia "pielęgnowanie" po 1838 r. Bożena Urbanek s. 55-68
Pojęcie miłosierdzia w opiece nad chorym do XIX w. Bożena Urbanek s. 61-76
Kobiety w służbie chorych i rannych w Rosji w XIX w. Bożena Urbanek s. 61-73
Seminaria metodologiczne z zakresu historii nauk medycznych Bożena Urbanek s. 63-66
Lekarze a inne zawody medyczne na przełomie XIX i XX w. : (felczerzy i tworzenie zawodu pielęgniarskiego) Bożena Urbanek s. 77-85
Przemiany w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na ziemiach polskich w XIX wieku Bożena Urbanek s. 81-92
XIX-wieczne drogi powstawania specjalizacji w medycynie w latach 1800-1914 : (próba ujęcia zagadnienia) Bożena Urbanek s. 99-122
Towarzystwa dobroczynności na ziemiach polskich w XIX stuleciu Bożena Urbanek s. 99-119
Metoda oszczędzania sił chorego w XIX w. terapii medycznej Bożena Urbanek s. 105-112
Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II połowy XIX i początków XX wieku Bożena Urbanek s. 109-122
Zapomniana spuścizna naukowa Mikołaja Regniera Bożena Urbanek s. 111-116
Polska spuścizna medyczna w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego Bożena Urbanek s. 125-132
Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycyny w I połowie XIX stulecia Bożena Urbanek s. 127-139
Światowa konferencja historyków psychiatrii w Londynie, 7-20 sierpnia 1993 Bożena Urbanek s. 133-135
Brytyjska Biblioteka Narodowa : informacja Bożena Urbanek s. 133-135
Światowy Kongres Historii Nauki w RFN Bożena Urbanek s. 135-137
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", Piotr Szarejko, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Urbanek Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 139-140
Polskie archiwalia medyczne w Wilnie Bożena Urbanek s. 143-146
Inspiracje społeczno-medyczne w kształtowaniu systemu opieki nad chorymi w Europie w XIX w. Bożena Urbanek s. 145-156
Polskie rękopisy medyczne w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk Bożena Urbanek s. 147-153
"Bibliografia zawartości czasopisma Krytyka Lekarska 1897-1907", Bożena Urbanek, Krzysztof G. Jeziorski, Jerzy Malecki, Warszawa 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof G. Jeziorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Malecki (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Archiwalia grodzieńskie Bożena Urbanek s. 147-151
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego", t. 133, nr 1/197 oraz "Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" za rok 1995/1996 : [recenzja] Bożena Urbanek s. 156-157
Konferencja naukowa pt. "Recepcja myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej XIX-wiecznej medycynie", Warszawa 19 maja 1995 Bożena Urbanek s. 163-165
Zagadnienia seksualności w polskich poradnikach medycznych I poł. XX - do1939 r. Bożena Urbanek s. 163-180
O szpitalach w dawnej Polsce Bożena Urbanek s. 166-167
Z teki źródeł wileńskich : archiwalia do dziejów położnictwa w Polsce Bożena Urbanek s. 169-171
"Organizacja opieki zdrowotnej i lecznictwa w żeńskich zgromadzeniach zakonnych, na podstawie niektórych miejscowości na ziemiach polskich : głównie okres staropolski i niewoli narodowej'", Zbigniew Biliński, 1991 : [recenzja] Bożena Urbanek Zbigniew Biliński (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Czystość i brud : higiena ciała od średniowiecza do XX wieku", Georges Vigarello ; tł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996 Bożena Urbanek Bella Szwarcman-Czarnota (aut. dzieła rec.) Georges Vigarello (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)", Magdalena Gawin, Warszawa 2003 : [recenzja] Bożena Urbanek Magdalena Gawin (aut. dzieła rec.) s. 172-177
Racjonalna terapia według Hermanna Eberharda Richtera z połowy XIX wieku Bożena Urbanek s. 175-190
Konferencja naukowa pt. "Warszawskie środowisko lekarskie", Warszawa 16 stycznia 1998 r. Bożena Urbanek s. 181-182
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod. red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Maria E. Kempa Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" - Rocznik 1995 Bożena Urbanek s. 188-190
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. : profesorowie warszawskiej medycyny połowy XX wieku (lata 1944-1950)", pod red. Bożena Urbanek, Warszawa 2004-2005 : [recenzja] Małgorzata Marcysiak Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 191-193
History of Nursing Society - Konferencja w Edynburgu Bożena Urbanek s. 193-196
Zjazd historyków medycyny i farmacji we Wrocławiu Bożena Urbanek s. 197-198
"Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914", Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Dziewiętnastowieczna metodyka postępowania lekarskiego (teoria a praktyka medyczna) - sesja w Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa, 13 grudnia 1996 Bożena Urbanek s. 203-204
Warszawskie czasopisma lekarskie 1801-1939 - Wystawa w nowej siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej Bożena Urbanek s. 205-207
Zasady biografistyki Bożena Urbanek s. 205-210
"Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" rocznik 1996 Bożena Urbanek s. 206-209
"Rasa i nowoczesność : historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952)", Magdalena Gawin, Warszawa 2003 : [recenzja] Bożena Urbanek Magdalena Gawin (aut. dzieła rec.) s. 213-217
Recepcja myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej XIX-wiecznej medycynie Bożena Urbanek s. 219-221
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Nędzarze i filantropi : problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863", Monika Piotrowska-Marchewa, Toruń 2004 : [recenzja] Bożena Urbanek Monika Piotrowska-Marchewa (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", T. 2, Z. 4, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 222
Pierwsze polskie lekarki - wystawa w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie Bożena Urbanek s. 228
Z wyjazdu naukowego do Kowna (1-13 września 2003 r.) Bożena Urbanek s. 236-238
"Samotność i związki nieformalne : społeczno-kulturowe aspekty seksualności, wiek XIX l XX" Bożena Urbanek s. 243-246
"Stomatologia w malarstwie", Armelle Baron, Pierre Baron, Kraków 1999 : [recenzja] Bożena Urbanek Armelle Baron (aut. dzieła rec.) Pierre Baron (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w.", pod red. B. Urbanek, Warszawa 2009 : [recenzja] Irmina Utrata Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek : [recenzja] Walentyna Krystyna Korpalska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX w.", Magdalena Paciorek ; red. Bożena Urbanek, Katowice 2004 : [recenzja] Jacek Tomasz Persa Magdalena Paciorek (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 260-268
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 260
"Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 : [recenzja] Anna Trojanowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"Zaangażowanie Polaków w misyjną opiekę zdrowotną w Afryce", Anita Magowska, Poznań 2007 : [recenzja] Bożena Urbanek Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2007 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 348-350
„Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809–1914”, Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Magda Gawin Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 369-371
Czym jest i czym powinna zajmować się historia nauk medycznych Krzysztof Jeziorski Zofia Podgórska-Klawe Bożena Urbanek s. 1023-1032