Znaleziono 12 artykułów

Irmina Utrata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zbiory Głównej Biblioteki Lekarskiej: dawniej i dziś Irmina Utrata s. 56-69
Nowy rozdział w historii Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 150-157
Edukacja biblioteczno-informacyjna użytkowników bibliotek akademickich Irmina Utrata s. 177-187
Oferta usług Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie – kierunki rozwoju Irmina Utrata s. 204-212
"Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w.", pod red. B. Urbanek, Warszawa 2009 : [recenzja] Irmina Utrata Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
Wybrane zagadnienia międzynarodowej współpracy bibliotek akademickich Irmina Utrata s. 318-332
Film o nowej Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Agnieszka Czarnecka Irmina Utrata s. 337-350
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: „Biblioteka i jej otoczenie w epoce googl’a” : Warszawa – WUM, 15-17 IX 2014 r. Irmina Utrata s. 356-359
Mgr Mirosława MÜLDNER-KURPETA (ur. 1943) Warszawa – AM Irmina Utrata s. 489-492
Mgr Irena KOZARSKA (1913-1981) Warszawa – AM Irmina Utrata s. 569-570
Prof. dr hab. med. Leszek BABLOK (ur.1940) lekarz, położnik ginekolog, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 625-638
Tak się właśnie zaczęło : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Irmina Utrata s. 639-658