Znaleziono 22 artykuły

Iwona Arabas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lecznictwo ludowe i leki roślinne w badaniach ankietowych czasopisma "Wisła" (1887-1905, 1916/1917) Iwona Arabas s. 65-70
Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu Iwona Arabas s. 95-108
Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa Iwona Arabas s. 115-130
Potoczna wiedza o lekach w czasopismach dziewiętnastowiecznych Iwona Arabas s. 141-180
Źródła do dziejów nauk o leku w zabytkowych zasobach Bratysławy Iwona Arabas Halina Lichocka s. 157-162
Tabu a medycyna humoralna : dyskusja na Seminarium Etnofarmaceutycznym Iwona Arabas s. 161-162
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Paryżu Iwona Arabas s. 180-181
"Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce w XIX wieku", Iwona Arabas, Warszawa 1995 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Historia powstania i ocalenia Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie Iwona Arabas s. 225-230
"Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej", Iwona Arabas, Warszawa 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Znaczenie kobiet dla rozwoju nauk przyrodniczych Iwona Arabas s. 283-285
"Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX-początku XX wieku", Maria Krisań, Warszawa 2008 : [recenzja] Iwona Arabas Maria Krisań (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Pharmazie in Geschichte und Gegenwart. Festgabe für Wolf-Dieter Müller-Jahnke zum 65. Geburtstag", hrsg. von Christoph Friedrich und Joachim Telle, Stuttgart 2008 : [recenzja] Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska Christoph Friedrich (aut. dzieła rec.) Joachim Telle (aut. dzieła rec.) s. 310-315
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej : oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy : historia i zbiory Iwona Arabas s. 317-332
Z historii stosowania konopi w Polsce Iwona Arabas s. 329-336
"Mają i baby leki przedziwne" Joanna Partyka Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich", Iwona Arabas, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 335-336
Historia i współczesność Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej Oddział Muzeum Historycznego miasta stołecznego Warszawy Iwona Arabas Magdalena Ciepłowska s. 374-385
39 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji, Wiedeń 16-19 września 2009 Iwona Arabas Jadwiga Brzezińska s. 377-380
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwona Arabas Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 561-562
Seminarium etnofarmaceutyczne : z badań nad lecznictwem ludowym Iwona Arabas s. 575-576
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Atenach (15-18 kwietnia 1989 r.) Iwona Arabas s. 716-718