Znaleziono 16 artykułów

Krystyna Kabzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia i działalność Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Krystyna Kabzińska Józef Lorski s. 30-31
Rok 1919 : chemików polskich start w niepodległość Krystyna Kabzińska s. 71-86
Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej Krystyna Kabzińska s. 105-119
Pracownia Chemiczna w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1876-1939) Krystyna Kabzińska s. 113-135
"Kulturgeschichte des Heilbades", Vladimir Križek, 1990 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Vladimir Križek (aut. dzieła rec.) s. 138-144
"Grand Obsession - Madame Curie and her world", Rosalynd Pflaum, 1989 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Rosalynd Pflaum (aut. dzieła rec.) s. 144-150
Laboratorium Curie jako międzynarodowy ośrodek kształcenia kadry naukowej i jego portugalscy wychowankowie w latach 1914-1938 Krystyna Kabzińska s. 169-192
"Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934", oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Leszek Zasztowt Krystyna Kabzińska (aut. dzieła rec.) Małgorzata H. Malewicz (aut. dzieła rec.) Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce w XIX wieku", Iwona Arabas, Warszawa 1995 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Iwona Arabas (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Rola organizacji środowiskowych i muzeów w rozwoju historii nauki [chemii] w Polsce 1918-1988 Krystyna Kabzińska s. 189-213
Zebranie Komisji Historii Nauk Ścisłych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, poświęcone 200-leciu śmierci A. W. Lavoisiera Krystyna Kabzińska s. 202-203
Zmiany w nauczaniu chemii w zreformowanych szkołach od I do III Rzeczypospolitej Krystyna Kabzińska s. 209-230
"Maria Skłodowska-Curie", Francoise Giroud, Warszawa 1987 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Francoise Giroud (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Organizacje chemików polskich na przełomie XIX i XX wieku i ich rola w rozwoju chemii w Polsce Krystyna Kabzińska s. 561-584
Dzieje polskich badań jądrowych Krystyna Kabzińska s. 713-715
Obchody 120 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Krystyna Kabzińska s. 891-894