Znaleziono 10 artykułów

Joanna Sadowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Młodzież w PRL Jerzy Eisler Łukasz Kamiński Joanna Sadowska Marek Wierzbicki s. 13-29
"Masy członkowskie" Związku Młodzieży Socjalistycznej na tle społeczeństwa polskiego lat 1956–1976 Joanna Sadowska s. 97-118
Czytając rzeczy Elaine Freedgood Joanna Sadowska (tłum.) s. 113-135
"Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej", Joanna Sadowska, Białystok 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej", pod red. Joanny Sadowskiej, Białystok 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 216-217
Oficjalne kontakty międzynarodowe młodzieży w PRL-u Joanna Sadowska s. 225-244
"Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976)", Joanna Sadowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Joanna Król Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 307-310
Konferencja "Konflikt pamięci? II wojna światowa we współczesnej polityce i kulturze państw Europy Wschodniej", Białystok, 22–23 października 2015 r. Joanna Sadowska s. 331-333
"Życie na przekór: antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze", Warszawa 2016 : [recenzja] Joanna Sadowska Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności", Joanna Sadowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Wierzbicki Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 437-442