Znaleziono 9 artykułów

Marek Wierzbicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Wierzbicki s. 9-10
Od Redakcji Marek Wierzbicki s. 9-11
Młodzież w PRL Jerzy Eisler Łukasz Kamiński Joanna Sadowska Marek Wierzbicki s. 13-29
Białorusini polscy w okresie przełomu (1939-1945) Marek Wierzbicki s. 83-113
Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojennej Polski (tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi) w latach 1939-1941 Marek Wierzbicki s. 201-235
"Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką (1939-1941)", Marek Wierzbicki, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Marek Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 304-317
„Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956", Jerzy Grzybowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Wierzbicki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 319-325
W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Żbikowskiego: Marek Wierzbicki, "Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką (1939-1941), Warszawa 2001 Marek Wierzbicki s. 333-345
"Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957–1976). Polityczne aspekty działalności", Joanna Sadowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Marek Wierzbicki Joanna Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 437-442