Znaleziono 45 artykułów

Jaromir Jeszke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki Jaromir Jeszke s. 31-48
Ludwik Fleck wobec paradygmatu polskiej historiografii medycznej Jaromir Jeszke s. 33-46
O potrzebie badań nad historią historiografii medycznej Jaromir Jeszke s. 39-46
Koncepcja teoretycznej historii nauki Jerzego Kmity jako narzędzie badań nad dziejami nauk medycznych Jaromir Jeszke s. 45-62
"Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 53-54
Historyk i lekarz jako badacze dziejów nauk medycznych Jaromir Jeszke s. 63-83
Perspektywa historyczna we współczesnych badaniach nad lecznictwem naturalnym : garść uwag metodologicznych Jaromir Jeszke s. 71-88
Myśl europejska w medycynie polskiej w XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny Jaromir Jeszke s. 75-88
Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX w. : czynniki i kierunki przemian Jaromir Jeszke s. 83-120
"Historia leków naturalnych. T. 3: Ziołolecznictwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny; T. 4: Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych", pod red. B. Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób", Adam Paluch, Wrocław 1995 : [recenzja] Jaromir Jeszke Adam Paluch (aut. dzieła rec.) s. 134-138
"Caring and Curing. Health and Medicine in Western Religious Traditions", ed. by Ronald L. Numbers, Darrel W. Amundsen, New York-London 1986 : [recenzja] Jaromir Jeszke Darrel W. Amundsen (aut. dzieła rec.) Ronald L. Numbers (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Sesja naukowa: "Szpitalnictwo w dawnej Polsce", Warszawa 30 maja - 1 czerwca 1994 Jaromir Jeszke s. 144-147
Problematyka ochrony środowiska w badaniach naukowych i akademickiej dydaktyce medycznej na terenie Wielkopolski w latach 1945-2000 Jaromir Jeszke Mieczysław Jeszke s. 147-163
"Dżuma ujarzmiona? : walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta", Tadeusz Srogosz, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Zygmunt Freud (1856-1939) : badacz umysłu - neurolog - psychoterapeuta", Ingrid Kästner, Christiana Schröder, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) Christiana Schröder (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Jak dawniej leczono : lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku", François Lebrun ; przeł. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke François Lebrun (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 152-155
Sympozjum naukowe pt. "Katedra Higieny i instytucje działalności prohigienicznej w Poznaniu i Wielkopolsce. : historia i współczesność", Poznań 16-17 września 1994 Jaromir Jeszke s. 155-157
17 Stuttgarckie Seminarium Dokształcające Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha - "Magia i Medycyna", Stuttgart 7-9 maja 1998 r. Jaromir Jeszke s. 159-160
Na marginesie książki Jeszke, Jaromir. W poszukiwaniu paradygmtu polskiej historiografii medycznej Stefan Zamecki Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 163-186
Międzynarodowe Seminarium - "Nowe ujęcia w historii medycznej", Ryga 24-26 września 1998 r. Jaromir Jeszke s. 164-165
II Międzynarodowe Seminarium Historii, Antropologii i Epistemologii Medycyny - 10-11 listopada 1990. Senigalla k. Ancony (Włochy) Jaromir Jeszke s. 165-166
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 166-172
"Nędzarze w średniowiecznej Europie", Jean-Louis Goglin ; przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Warszawa 1998 : [recenzja] Jaromir Jeszke Jean-Louis Goglin (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 167-169
XVIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Sopot 26-28 września 1997 r. Jaromir Jeszke s. 173-175
Konferencja Naukowa pt. "Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci", Wrocław 5 grudnia 1997 r. Jaromir Jeszke s. 179-180
"Nursing - the finest art : an illustrated history", Patricia Donahue, St. Louis 1996: [recenzja] Jaromir Jeszke Patricia Donahue (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Adam Wrzosek. Życie i działalność", Zenon Maćkowiak, Michał Musielak, Poznań 2000 : [recenzja] Jaromir Jeszke Zenon Maćkowiak (aut. dzieła rec.) Michał Musielak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
XIX Bałtycka Konferencja Historii Nauki, Wilno 15-17 stycznia, 1999 r. Jaromir Jeszke s. 186-188
"Zarys historii medycyny starożytnej Mezopotamii", Irving L. Finkel, Poznań 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Irving L. Finkel (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Paranauka : studium z filozofii nauki", Barbara Pogonowska, Poznań 1995 : [recenzja] Jaromir Jeszke Barbara Pogonowska s. 192-195
"Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : czynniki i kierunki przemian", Jaromir Jeszke, Wrocław 1996 : [recenzja] Maciej Wszędyrówny Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian", Jaromir Jeszke, Wrocław 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Bibliographie der Literatur zu Homöopathie in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg", Anna M. Ivachnowa, Aachen 2000 : [recenzja] Jaromir Jeszke Anna M. Ivachnowa (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Międzynarodowa konferencja pt. "Historians of medicine - professionals and amateurs", Riga 17-19 stycznia 1996 Jaromir Jeszke s. 205-206
Zbiory homeopatyczne Instytutu Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie Jaromir Jeszke s. 209-215
Konferencja naukowa pt. "Historyk nauk medycznych wobec inspiracji badawczych : teoria i tradycja", Poznań 18-19 października 1996 Jaromir Jeszke s. 209-211
"Sztuka w służbie medycyny : od antyku do postmodernizmu", Wita Szulc, Poznań 2001 : [recenzja] Jaromir Jeszke Wita Szulc (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Eine Wissenschaft emanzipiert sich : die Medizinhistoriographie von der Aufklärung bis zur Postmodeme", Ralf Bröer, Pfaffenweiler 1999 : [recenzja] Jaromir Jeszke Ralf Bröer (aut. dzieła rec.) s. 218-225
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej", Jaromir Jeszke, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 240-244
VIII Wspólna Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. "Chory między samostanowieniem a paternalizmem". Lutherstadt Wittenberg, 6-8 września 2001 r. Jaromir Jeszke s. 261-264
"Mity polskiej historiografii nauki", Jaromir Jeszke, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 404
Rozwój badań etnomedycznych na świecie i w Polsce Jaromir Jeszke s. 953-966