Znaleziono 28 artykułów

Paweł Komorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia historiografii na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" 1956-2005 Paweł Komorowski s. 45-66
"Listy o studiowaniu i zastosowaniu historii" Henry Bolingbroke'a Paweł Komorowski s. 55-68
Koncepcja historii Williama Robertsona Paweł Komorowski s. 59-77
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : działalność Marcelego Handelsmana w Towarzystwie Naukowym Warszawskim Paweł Komorowski s. 59-92
Koncepcja historii Edwarda Gibbona Paweł Komorowski s. 71-106
Archiwum Pijarów w Krakowie Paweł Komorowski s. 109-122
Kolegium i szkoła handlowa OO. Pijarów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lidzie Paweł Komorowski s. 119-144
"Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia", Paweł Komorowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 156
O wielkim Szkocie. Na marginesie książki Chodorowski, Jerzy. Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło autora "Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów". Wrocław 2002 Paweł Komorowski Jerzy Chodkowski (aut. dzieła rec.) s. 163-176
"Ludwik Narbutt. Z dziejów historycznej świadomości Polaków na Ziemi Lidzkiej", Paweł Komorowski, Warszawa-Lida 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 171
Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej Paweł Komorowski s. 189-201
Uroczystość dedykowana Tadeuszowi Urbańskiemu z okazji opublikowania w "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" jego autobiografii naukowej Paweł Komorowski s. 189-190
"Estanislaco Konarski", Adam Siuda, Salamanca 1984 : [recenzja] Paweł Komorowski Adam Siuda (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Paweł Komorowski Jarosław Kurkowski s. 245-247
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Paweł Komorowski Anna Nawarecka s. 251-256
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Mariusz Affek Paweł Komorowski s. 393-395
Uroczystość dedykowana Wiktorowi Dedze Paweł Komorowski s. 407-408
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Komorowski s. 409-413
Zebranie Grupy Roboczej ds. nauczania historii medycyny Paweł Komorowski s. 413-414
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Paweł Komorowski Adam Matuszewski s. 415-422
"Prirodonaucznite znanija i kniżnina prez byłgarskoto wyzrażdane", Neli Baczwarowa, Sofija 1982 : [recenzja] Paweł Komorowski Neli Baczwarowa (aut. dzieła rec.) s. 486-487
Planetarne posiedzenie KHNiT PAN Bohdan Jaczewski Paweł Komorowski s. 489-496
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. nauczania historii medycyny Paweł Komorowski s. 496-497
Uroczystość dedykowana profesorowi Tadeuszowi Krwawiczowi Paweł Komorowski s. 497-498
Koncepcja dziejów poszechnych w "Historii politycznej państw starożytnych od pewnego towarzystwa napisanej" Paweł Komorowski s. 691-718
"Dicconario Encyclopedico Escolapio", pod red. Claudio Vila Pală, Luisa Marii Bandre'śa Reya, Salamanca 1983 : [recenzja] Paweł Komorowski Claudio Vila Pală (aut. dzieła rec.) Luis Maria Bandre'ś Rey (aut. dzieła rec.) s. 708-709
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN Paweł Komorowski Adam Matuszewski Anna Nawarecka s. 719-725
Współpraca naukowa polsko-czechosłowacka w aspekcie umów rządowych zawartych między Polską i Czechosłowacją w okresie międzywojennym Paweł Komorowski s. 743-752