Znaleziono 29 artykułów

Beata Wysakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do biografii Mieczysława Dunin-Wąsowicza (na podstawie archiwaliów lwowskich) Beata Wysakowska s. 69-76
Jana Fryderyka Wolfganga publikacje w "Dzienniku Medycyny, Chirurgii i Farmacyi" Beata Wysakowska s. 89-96
Sesja biograficzna poświęcona profesorowi Wacławowi J. Strażewiczowi Beata Wysakowska s. 131
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1985-1989", Beata Wysakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Badania językoznawcze nad terminologią botaniczną (z dyskusji na seminarium etnofarmaceutycznym) Beata Wysakowska s. 153-154
"Geschichte der Pharmazeutischen Ausbildung in Österreich", Teil 1: "Die Ausbildung der Apotheker und Pharmazeuten in den Ländern des Habsburgerreiches bis 1853", Herbert Hans Egglmaier, Graz 1985; Teil 2: "Zwischen Zunft und Wissenschaft der Österreichische Apotheker - und Pharmazeutenstand in der Kirse. Von der mitte des 19. Jahrhundert bis 1922", Alois Kernbauer, Graz 1989 : [recenzja] Beata Wysakowska Herbert Hans Egglmaier (aut. dzieła rec.) Alois Kernbauer (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994", Beata Wysakowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Teresa Ostrowska Beata Wysakowska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Współczesna etnofarmakologia - Konferencja w Heidelbergu i jej pokłosie w środowisku polskich historyków nauki Beata Wysakowska s. 178-182
Rola edukacyjna i użytkowa dawnego nazewnictwa przyrodniczego w Polsce Beata Wysakowska s. 183-184
Sympozjum: "Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny" Beata Wysakowska s. 186-189
Ekologia człowieka - historia i współczesność. Relacja z obrad sympozjum Beata Wysakowska s. 187-188
Seminarium na temat stanu badań nad dziejami opioidów w Polsce w XIX wieku Beata Wysakowska s. 197-198
Z dyskusji nad koncepcją i źródłami do leksykonu polskich nazw roślin leczniczych Beata Wysakowska s. 198-199
Z dyskusji nad źródłami do dziejów ekologii i projekcie utworzenia Archiwum Ekologii Polskiej Beata Wysakowska s. 200-201
Sesja Zespołu Historii Farmacji i Chemii poświęcona problemom muzealnictwa Beata Wysakowska s. 201-202
Międzynarodowe kolokwium poświęcone dziejom prasy farmaceutycznej na świecie na przełomie XVIII i XIX wieku Beata Wysakowska s. 203-207
Posiedzenie Zespołu Historii Farmacji i Chemii Beata Wysakowska s. 212-214
Z dyskusji nad koncepcją opracowania źródeł do dziejów botaniki w Polsce Beata Wysakowska s. 214-216
Współczesna koncepcja badań nad dziejami ekologii człowieka Beata Wysakowska s. 223-225
Dzieje myśli ekologicznej a współczesne problemy nauczania biologii (fragmenty dyskusji) Beata Wysakowska s. 231-232
O historii nauk farmaceutycznych w zbiorach litewskich w placówkach muzealnych i archiwalnych (Wilno i Kowno) Anna Trojanowska Beata Wysakowska s. 232-235
Burzliwe losy zbioru farmakognostycznego wileńskiego profesora Jana Muszyńskiego Beata Wysakowska s. 236-240
"85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu. Księga pamiątkowa", pod red. Anity Magowskiej, Poznań 2005 : [recenzja] Beata Wysakowska Anita Magowska (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Sesja naukowa Polska prasa naukowa czasu zaborów jako źródło do historii nauk o przyrodzie Anna Trojanowska Beata Wysakowska s. 324-328
O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze Beata Wysakowska s. 331-339
Powołanie Pracowni Historii Nauk o Leku Beata Wysakowska s. 435
Z prac nad zasobami wileńskich archiwów (Seminarium Pracowni Historii Farmacji) Beata Wysakowska s. 1013-1014
Sympozjum "Leki naturalne w tradycji naukowej i ludowej" Beata Wysakowska s. 1053-1056
Wizyta dra R. Fundarka w Polsce Beata Wysakowska s. 1056-1057