Znaleziono 14 artykułów

Bronisław Seyda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prukopnici z Horácka. Sborník pro Regionalni Dějiny Lékařství na Zapadní Moravě", zesz. 5, Znojno 1964 : [recenzja] Bronisław Seyda s. 136-138
"Mály biografický slovnik československých lékařů", Miloslav Matoušek, Praha 1964 : [recenzja] Bronisław Seyda Miloslav Matoušek (aut. dzieła rec.) s. 136
O historii medycyny w dziesięciu tomach Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN Bronisław Seyda s. 175-184
"Encyklopedyczny słownik lekarzy pisarzy w światowej literaturze", Bronisław Seyda, Szczecin 1999 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Historycy medycyny i nauczanie historii medycyny w Jugosławii Bronisław Seyda s. 309-315
Sympozjum poświęcone T. Billrothowi Bronisław Seyda s. 317-318
Rozwój i stan obecny historii medycyny w Czechosłowacji Bronisław Seyda s. 357-364
Stanisław Staszic o medycynie : w 140 rocznicę śmierci Bronisław Seyda s. 361-373
"Dzieje medycyny w zarysie", cz. I: "Od czasów najdawniejszych do połowy XVII wieku", Bronisław Seyda, Warszawa 1962 : [recenzja] Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 409
"Da I libri delle malattie acute e da I libri delle malattie croniche", Aureliano Siccense Celio, Milano 1962 : [recenzja] Bronisław Seyda Aureliano Siccense Celio (aut. dzieła rec.) s. 428-432
"Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1. Chirurgia okresu cechowego", Stanisław Sokół, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Bronisław Seyda Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 439-442
Dwaj cudzoziemcy prekursorami medycyny społecznej w Polsce : Michał Bergonzoni i Leopold Lafontaine Bronisław Seyda s. 517-534
"Geschichte der Medizin. Einführung in ihre Grundzüge", Alexander Mette, Irena Winter, Berlin 1968 : [recenzja] Bronisław Seyda Alexander Mette (aut. dzieła rec.) Irena Winter (aut. dzieła rec.) s. 535-541
"Dzieje medycyny w zarysie", Bronisław Seyda, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 570-571