Znaleziono 1 artykuł

W. W. Łopatin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"I. A. Baudouin de Curtenay kak etimołog. Iz istorii russkoj etimołogiczeskoj nauki", W. W. Łopatin, [w:] "Etimołogiczeskije issledowanija po russkomu jazyku", T. 4, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki W. W. Łopatin (aut. dzieła rec.) s. 180