Znaleziono 10 artykułów

Maria Jasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autentyzm i "literackość" a wiedza powieściowego narratora Maria Jasińska s. 1-24
"Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981", Maria Jasińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogdan Tuszyński Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 83-85
"Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej", Maria Jasińska, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Już u starożytnych... Z konwencji przedstawiania ludzi genialnych w powieści biograficznej", Maria Jasińska, Lublin 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Słowacki" Juliana Wołoszynowskiego i "Płomień róży" Stefana Flukowskiego a konwencje powieści biograficznej", Maria Jasińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 124
Uwagi na temat "Bibliografii publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1919-1965" W. Jakowernego i M. Jasińskiej Józef Hurwic Wojciech Jankowerny (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 147
"Bauformen des Erzählens", Eberhard Lämmert, Stuttgart 1955, J. B. Mezlersche Verlagsbuchhandlung, s. 296 : [recenzja] Maria Jasińska Eberhard Lämmert (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1919-1965", Wojciech Jankowerny, Maria Jasińska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wojciech Jankowerny (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Narrator w powieści przedromantycznej. (1776-1831)", Maria Jasińska, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Sefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 15, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 300, 4 nlb. : [recenzja] Jan Trzynadlowski Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 581-586
"Die Logik der Dichtung", Käte Hamburger, Stuttgart 1957, Ernst Klett Verlag, s. 256 : [recenzja] Maria Jasińska Käte Hamburger (aut. dzieła rec.) s. 604-612