Znaleziono 37 artykułów

Mieczysław Radwan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o pomysłach badawczych dra J. Piaskowskiego Kazimierz Bielenin Mieczysław Radwan s. 87-93
"Wzloty i upadki polskiego hutnictwa żelaznego", Mieczysław Radwan, Kraków 1959 : [recenzja] Henryk Jost Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Méthodes appliquées en Pologne dans les recherches sur la sidérurgie ancienne des Monts Sainte-Croix Mieczysław Radwan s. 131-153
Dalsze doświadczenia z wytopem żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego Mieczysław Radwan s. 142-144
Koordynacja badań nad historią górnictwa i hutnictwa Mieczysław Radwan s. 178-179
Tymczasowe sprawozdanie z badań terenowych nad dawnym hutnictwem, prowadzonych latem 1956 r. Kazimierz Bielenin Mieczysław Radwan s. 203-216
Dymarki 67 Mieczysław Radwan s. 233-234
Doświadczalne wytopy żelaza w piecach starożytnych Mieczysław Radwan s. 239-240
"Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce", Mieczysław Radwan, Warszawa 1963 : [recenzja] Jan Pazdur Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 306-312
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Miczulski Mieczysław Radwan s. 306-314
Polsko-czechosłowackie doświadczenia wytopu żelaza w dymarkach z okresu rzymskiego Radomir Pleiner Mieczysław Radwan s. 307-320
Praca doktorska o rzece kamiennej Mieczysław Radwan s. 324
Problem "metalu świętokrzyskiego" Mieczysław Radwan s. 361-367
Dalsze próbne wytopy w piecykach dymarskich typu świętokrzyskiego Mieczysław Radwan s. 365-373
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 387-393
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 413-416
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 446-448
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 465-468
"Gorno-mietałłurgiczeskoje proizwodstwo Francji wo 2 połowinie XVIII wieka", W. S. Wirginskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Mieczysław Radwan W. S. Wirginskij (aut. dzieła rec.) s. 465-469
"Zakłady Metalowe w Białogonie 1614-1914", Jan Pazdur, Wrocław 1957 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Podstawowe problemy współczesnej techniki", T. IV, Warszawa 1959 : [recenzja] Mieczysław Radwan Roman Wajdowicz s. 484-487
[W końcu roku 1962] Mieczysław Radwan s. 485
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", tom V, pod red. Jana Pazdura, Warszawa-Wrocław 1960 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 485-486
Wiedza górnicza i hutnicza Walentego Roździeńskiego : w 350-lecie "Officiny ferraria" Mieczysław Radwan s. 491-501
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 491-504
Z pobytu w Związku Radzieckim Mieczysław Radwan s. 492-493
Konferencja Sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 534-541
Amerykański historyk hutnictwa żelaza o hutnictwie na Słowiańszczyźnie Mieczysław Radwan s. 584-585
"Pierwyje mietałłurgiczeskije zawody Rossii", N. N. Stoskowa, Moskwa 1962 : [recenzja] Mieczysław Radwan N. N. Stoskowa (aut. dzieła rec.) s. 585-587
Próbne wytopy żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego Radomir Pleiner Mieczysław Radwan s. 589-590
Na marginesie recenzji doc. Mieczysława Radwana o pracy dra Radomira Pleinera Jerzy Piaskowski Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 599-601
"Die Eisenverhüttung in der Germania Magna zur römischen Kaiserzeit", Radomir Pleiner, Berlin 1965 : [recenzja] Mieczysław Radwan Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Wśród literatów staropolskich", Roman Pollak, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Radwan Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 612-615
Metalurgia w pierwszym tomie "Historii Polski" Mieczysław Radwan s. 726-730
Obrady Sekcji Historii Metalurgii Mieczysław Radwan s. 763-764
"Żelazne skarby", Jerzy Sikora, Katowice 1967 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 820-822
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 869-876