Znaleziono 21 artykułów

Czesław Gutry

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapisani w historii powiatu mławskiego Czesław Gutry s. 7-15
"Dwie nieznane gazety z doby Powstania Listopadowego", Ksawery Świerkowski, Wrocław 1957 : [recenzja] Czesław Gutry Ksawery Świerkowski (aut. dzieła rec.) s. 15, 15-0
Z pobytu Władysława Broniewskiego w Płocku Czesław Gutry s. 27, 27-0
Walerian Jędrzejewski - założyciel płockiej 'Zgody' Czesław Gutry s. 29-30
Bibliografia Mazowsza Płockiego Czesław Gutry Halina Zienkiewicz s. 29-31
"Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym 1807-1831", Marian Łodyński, Wrocław 1958 : [recenzja] Czesław Gutry Marian Łodyński (aut. dzieła rec.) s. 34
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa Czesław Gutry s. 49
W trosce o Polskę powiatową : o właściwe wykorzystanie egzemplarzy obowiązkowych druków Czesław Gutry s. 53-55
Z historii czasopism płockich Czesław Gutry s. 121-129
Bibliografia czasopism płockich 1810-1966 s. 131-148
"Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1802-1830). Bibliografia zawartości", Helena Michałowicz, Czesław Gutry, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Czesław Gutry (aut. dzieła rec.) Helena Michałowicz (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"<< Pamiętnik Fizjograficzny >> (1881-1922). Monografia bibliogaficzna", Regina Danysz-Fleszarowa, [w:] "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 14, Warszawa 1968 : [recenzja] Czesław Gutry Regina Danysz-Fleszarowa (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Nieznani autorzy w bibliografiach zawartości czasopism opracowanych przez Instytut Badań Literackich Czesław Gutry s. 197-202
Bibliografia czasopism płockich 1810-1966 : część II s. 227-247
W związku z bibliografią wydawnictw konspiracyjnych : (W. Chojnacki, Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, Warszawa 1970) Czesław Gutry s. 275-305
W sprawie udostępnienia prac naukowych Czesław Gutry s. 414-417
Na marginesie polemiki wokół "Bibliografii zwartych druków konspiracyjnych" : [odpowiedź prof. Olszewskiemu] Czesław Gutry s. 425-426
"Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", Barbara Bieńkowska, Zofia Sidorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Czesław Gutry Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Zofia Sidorowicz (aut. dzieła rec.) s. 443-445
Towarzystwo Naukowe Płockie i jego pięćdziesięcioletnia działalność naukowa (1907-1957) Czesław Gutry s. 621-627
"Bibliografia zawartości << Życia Nauki >> 1946-1952", Krystyna Kowalczyk, Agnieszka Paszkowska, Julian Wójcik, Wrocław 1969; "<< Życie Szkoły Wyższej >>. Bibliografia zawartości (1953-1967)", Stefania Skwirowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Czesław Gutry Krystyna Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Agnieszka Paszkowska (aut. dzieła rec.) Stefania Skwirowska (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 627-630
"Z problemów bibliografii", Warszawa 1970 : [recenzja] Czesław Gutry s. 814-816