Znaleziono 4 artykuły

Julian Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polskie towarzystwa naukowe od XV wieku. Wykaz", Michał Flis, Julian Wójcik, Helena Kotarbina, Warszawa 1972 : [recenzja] Michał Flis (aut. dzieła rec.) Helena Kotarbina (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 374-375
Informator o polskich towarzystwach naukowych Julian Wójcik s. 430-431
Stan i problemy pracy nad Informatorem o polskich towarzystwach naukowych Julian Wójcik s. 449-450
"Bibliografia zawartości << Życia Nauki >> 1946-1952", Krystyna Kowalczyk, Agnieszka Paszkowska, Julian Wójcik, Wrocław 1969; "<< Życie Szkoły Wyższej >>. Bibliografia zawartości (1953-1967)", Stefania Skwirowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Czesław Gutry Krystyna Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Agnieszka Paszkowska (aut. dzieła rec.) Stefania Skwirowska (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 627-630