Znaleziono 6 artykułów

Marian Łodyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241 Marian Łodyński s. 1-25
"Rola bibliotek szkolnych w życiu kulturalnym Królestwa Polskiego (1815-1830)", Marian Łodyński, "Przegląd Biblioteczny" 1957, z. 2 Marian Łodyński (aut. dzieła rec.) s. 33
"Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym 1807-1831", Marian Łodyński, Wrocław 1958 : [recenzja] Czesław Gutry Marian Łodyński (aut. dzieła rec.) s. 34
Biblioteki w odbudowującym się życiu naukowym Warszawy Marian Łodyński s. 42-50
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241 Marian Łodyński s. 141-163
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241 Marian Łodyński s. 273-294