Znaleziono 1 artykuł

Regina Danysz-Fleszarowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"<< Pamiętnik Fizjograficzny >> (1881-1922). Monografia bibliogaficzna", Regina Danysz-Fleszarowa, [w:] "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 14, Warszawa 1968 : [recenzja] Czesław Gutry Regina Danysz-Fleszarowa (aut. dzieła rec.) s. 167-169