Znaleziono 3 artykuły

Władysław Drapella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La "Machina pneumatyczna" de Lewiński Władysław Drapella
Dzieło Franciszka Ksawerego Tuczyńskiego o morzu na tle wcześniejszej, znanej w Polsce, literatury oceanograficznej Władysław Drapella s. 197-221
"Z dziejów szkutnictwa i okrętownictwa w Polsce (od czasów najdawniejszych do wybuchu drugiej wojny światowej)", Władysław Drapella, "V sesja naukowa okrętowców, Gdańsk 7-9 V 1964", Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Władysław Drapella (aut. dzieła rec.) s. 629-630