Znaleziono 41 artykułów

Ludwik Hass

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokolenia inteligencji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej Ludwik Hass s. 5-50
Pokolenia inteligencji Drugiej Rzeczypospolitej Ludwik Hass s. 5-28
Francuska gałąź "sztuki królewskiej" w życiu III Republiki i wolnomularstwa światowego : (czas ideowego przełomu:1870-1900) Ludwik Hass Agnieszka Dąbrowska (tłum.) s. 19-36
W ujarzmionej stolicy : bez loży (1831-1905) Ludwik Hass s. 29-95
Główne nurty-odłamy ruchu wolnomularskiego : do końca lat dwudziestych XX wieku Ludwik Hass s. 41-68
"Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie", Ludwik Hass, Warszawa 1996 : [recenzja] Norbert Wójtowicz Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 51-53
John Cowles, dostojnik wolnomularstwa amerykańskiego, w Warszawie Ludwik Hass s. 63-67
Dni wielkości : o masonerii rosyjskiej początku XX wieku Ludwik Hass s. 63-121
Druga wizyta John'a Henry'ego Cowlesa w Polsce i jej późniejsze perypetie, 1936-1947 : w świetle relacji i dokumentów Ludwik Hass s. 67-104
Inteligencja polska 1945-1980 : (postawy i zachowania) Ludwik Hass s. 73-94
"Podróże Wielkiego Komandora : część V John Cowles s. 73-84
Polska - Europa - Świat : przesłanki i wytyczne ustrojowe : dokument programowy warszawskich wolnomularzy czasu II wojny Ludwik Hass s. 83-91
Cenzura i inne mechanizmy sterowania historykami w PRL : osobiste doświadczenia i przemyślenia Ludwik Hass s. 85-102
W sprawie "masońskiego epizodu" we wspomnieniach Edwarda Ligockiego Ludwik Hass s. 87-92
Stanisława Stempowskiego spotkania z policją polityczną w 1938 i 1940 roku : dwa nie publikowane fragmenty "Pamiętników" S. Stępowskiego Ludwik Hass s. 87-111
Wolnomularstwo a faszyzm we Włoszech : (na marginesie pracy S. Sierpowskiego, Faszyzm we Włoszech 1919-1926, Wrocław 1973) Ludwik Hass S. Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 104-114
"Mój stosunek do współczesnego wolnomularstwa u nas jest w zasadzie przychylny" Ludwik Hass s. 118-129
Narodziny inteligencji i jej miejsce w strukturze społecznej : (refleksje na marginesie monografii o inteligencji polskiej okresu międzypowstaniowego) Ludwik Hass s. 131-139
Wolnomularze polscy w lożach Zachodu : dwie pierwsze dekady XIX wieku Ludwik Hass s. 131-230
Faszyzm, prawicowy ekstremizm : (od historii do współczesności) Ludwik Hass s. 147-169
Wolnomularstwo na świecie u progu lat trzydziestych : cz. 1 Ludwik Hass s. 174-199
Stalinowskie więzienia, łagry i inne formy ograniczeń wolności - widziane z dystansu czasu przez dziennikarza-badacza Ludwik Hass s. 175-190
Refleksja o wolnomularstwie polskim widzianym z zewnątrz : przedwczoraj - wczoraj - dzień dzisiejszy Ludwik Hass s. 186-196
Dwa dokumenty międzywojennego wolnomularstwa polskiego : lata trzydzieste Ludwik Hass s. 191-206
"Diaspora" polskiego wolnomularstwa (1821-1908) Ludwik Hass s. 197-224
Problematyka badawcza "Archipelagu Gułag" Ludwik Hass R. Stettner (aut. dzieła rec.) s. 198-209
Codzienność w polskich miejscach odosobnienia 1945-1956 Ludwik Hass Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 217-226
"Trockizm. Doktryna i ruch polityczny", Urszula Ługowska, August Grabski, Warszawa 2003 : [recenzja] Ludwik Hass August Grabski (aut. dzieła rec.) Urszula Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 219-228
Nowe czasopismo poświecone międzynarodowym badaniom wolnomularstwa Ludwik Hass s. 241-245
Nowe czasopismo poświęcone historii ruchu robotniczego Ludwik Hass s. 261-263
"Świat wolnomularski. Konkrety. Geografia - liczebność - odłamy - nurty - panadpaństwowe porozumienia i organizacje", t. I: "Trudne czasy 1932-1945", Ludwik Hass, Łowicz 2004, Wyd. I, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Pokolenia inteligencji Królestwa Polskiego Ludwik Hass s. 285-316
Wolnomularskie loże wojskowe : od końca II wojny światowej po schyłek XX wieku Ludwik Hass s. 329-358
Materiały do dziejów wolnomularstwa Wielkiej Emigracji. Część I Ludwik Hass s. 367-383
W sprawie rzekomego bezsensu w życiorysie Jana Czyńskiego : [odpowiedź] Ludwik Hass s. 427-428
Skład osobowy wolnomularstwa polskiego II Rzeczypospolitej (Wielka Loża Narodowa) Ludwik Hass s. 519-558
Materiały do dziejów wolnomularstwa Wielkiej Emigracji : część II Ludwik Hass s. 549-566
Nowe spojrzenie na dzieje inteligencji polskiej : (na marginesie książki Ludwika Hassa, Inteligencji polskiej dole i niedole. XIX i XX wiek, Łowicz 1999) Janusz Żarnowski Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 553-560
"Wokół sprawy polskiej : Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918", Janusz Pajewski, Poznań 1970 : [recenzja] Ludwik Hass Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 562-567
"Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721-1821)", Ludwik Hass, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 589
"Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku", Ludwik Hass, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 602-603