Znaleziono 5 artykułów

August Grabski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia z historii Żydów w Polsce po roku 1945 roku", Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Grzegorz Krzywiec Grzegorz Berendt (aut. dzieła rec.) August Grabski (aut. dzieła rec.) Albert Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"Trockizm. Doktryna i ruch polityczny", Urszula Ługowska, August Grabski, Warszawa 2003 : [recenzja] Ludwik Hass August Grabski (aut. dzieła rec.) Urszula Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949", August Grabski, Warszawa 2002 : [recenzja] Grzegorz Berendt August Grabski (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji", Toruń 2006 : [recenzja] August Grabski Marcin Florian Gawrycki (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Rebels Against Zionism. Studies on the Jewish Left Anti-Zionism", red. August Grabski, Warsaw 2011 : [recenzja] Piotr Kendziorek August Grabski (aut. dzieła rec.) s. 346-357