Znaleziono 13 artykułów

Aleksander Achmatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjska myśl polityczna o Polsce i Polakach Inessa Jażborowska Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 17-32
Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów rosyjskiej myśli socjalistycznej w XX w. Margarita N. Czernych Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 49-66
Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w. Wiktor Choriew Czesław Seniuch Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 67-87
Geneza "zimnej wojny" - ideologia i geopolityka M. M. Narinskij Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 79-98
Rosja i Rosjanie - rosyjskie motywy w filmach PRL Aleksander Achmatowicz s. 101-122
Utworzenie Kominformu : kominform jako narzędzie manipulacji Stalina w Polsce Inessa Jażborowska Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 117-135
Memorandum Iwana Majskiego Andrzej Werblan Aleksander Achmatowicz (tłum.) s. 133-152
Ukraińscy historycy o sojuszu polsko-ukraińskim w 1920 roku Aleksander Achmatowicz s. 189-206
"Intelligiencija w Rossii we wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Świat wolnomularski. Konkrety. Geografia - liczebność - odłamy - nurty - panadpaństwowe porozumienia i organizacje", t. I: "Trudne czasy 1932-1945", Ludwik Hass, Łowicz 2004, Wyd. I, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Istorija jużnych i zapadnych Sławian", red. kollegija I. M. Bielawskaja [et al.], Moskwa 1969 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Jerzy Skowronek I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 318-324
Henryk Sienkiewicz, Foreign Office i kuria watykańska. Problem pomocy ofiarom wojny w Polsce w 1915 r. Aleksander Achmatowicz s. 339-352
"Intelligencija : Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes", Otto Wilhelm Müller, Frankfurt 1971 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Otto Wilhelm Müller (aut. dzieła rec.) s. 358-362