Znaleziono 2 artykuły

Wiera Lejkina-Swirskaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Russkaja intielligiencija w 1900-1917 godach", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Intelligiencija w Rossii we wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Wiera Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 199-202