Znaleziono 2 artykuły

I. M. Bielawskaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija jużnych i zapadnych Sławian", red. kollegija I. M. Bielawskaja [et al.], Moskwa 1969 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Jerzy Skowronek I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 318-324
"A. I. Giercen i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-godow XIX wieka", I. M. Bielawskaja, Moskwa 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 435-439