Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Miernik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik s. 29-60
Powódź roku 1947 : Z badań nad kontekstami klęsk elementarnych w Polsce po II wojnie światowej Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik s. 201-220
"Opór chłopów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948-1956", Grzegorz Miernik, Kielce 1999 : [recenzja] Dariusz Jarosz Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Kultura wysoka, kultura popularna, kultura codzienna w Polsce 1944–1989", red. Grzegorz Miernik, Kielce 2010 : [recenzja] Anna Nowocień Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze", pod red. Grzegorza Miernika, Kielce 2003 : [recenzja] Janusz Żarnowski Grzegorz Miernik (aut. dzieła rec.) s. 261-265